Via een directe en persoonlijke aanpak bieden wij een totaalpakket aan bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen.

Buiten het algemeen dienstenpakket dat wij aanbieden, begeleiden wij u bij alle problemen waarmee een ondernemer, vrij beroep of bedrijfsleider in de uitoefening van zijn zelfstandige activiteit en in zijn privé-financiën kan worden geconfronteerd.

Met gedegen inzicht op boekhoudkundig, fiscaal en financieel vlak realiseren wij kwalitatief hoogwaardige en strategische oplossingen voor alle elementen van uw zaak en vermogen.

Indien nodig werken wij samen met andere specialisten (bedrijfsrevisoren, advocaten, notarissen, verzekeringsmakelaars, vermogensbeheerders, enz).

Wenst u de boekhouding online bij te houden of te consulteren? Ook hiervoor bestaan gepaste oplossingen.

Vanuit deze mogelijkheden werken wij samen met u een plan uit voor de opvolging van uw administratie.

Goede communicatie tussen u en ons maakt het mogelijk onze dienstverlening te optimaliseren.


ONZE VOORNAAMSTE DIENSTEN
boekhouding
Boekhouding

 • Verwerken en/of superviseren van uw boekhouding

 • Opmaken van tussentijdse rapporteringen

 • Opmaken en neerleggen van de jaarrekening en notulen

 • Opstellen exploitatierekening voor éénmanszaken

 • Opmaken balans voor vennootschappen
fiscaliteit
Fiscaliteit

 • Divers fiscaal advies

 • Controle en/of opmaak van BTW-aangiftes & intrastat

 • Invullen aangifte personenbelasting via Tax-on-Web

 • Invullen aangifte vennootschapsbelasting

 • Optimalisatie van uw fiscaal resultaat

 • Berekenen van uw voorafbetalingen

 • Assistentie en/of vertegenwoordiging bij fiscale controles

 • Opstellen van bezwaarschriften

beheer
Vennootschap

 • Begeleiding bij het opstellen van de statuten

 • Opstellen van een financieel plan

 • Inschrijving KBO

 • Aanvraag BTW-nummer

 • Aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds

juridische diensten
Sociale administratie

 • Diverse loonberekeningen